هر شب با شوق میرم ب عکس کسی ک دوستش دارم خیره میشم تک تک اجزای صورتش رو دقیق نگاه میکنم همشو از حفظم ولی مثل کسی ک بار اولشه میبینه بهش نگاه میکنم دستمو آروم میکشم روی موهاش چشماش... منتظر ساعتم ک بگذره و بتونم باهاش حرف بزنم ولی امشب فرق داشت یهو یادم اومد ک اون دیگه مال من نیست امنیت آغوشش دیگه واسه من نیست... سخته اومدم توی تختم ک بخوابم و کمی آروم بشم ولی تختی ک پر از یادگاریه آدمو آروم نمیکنه جایی ک پر از شعرای ی کتابه برگی ک امضای اون روشه اناری ک انتخاب اون بوده و گردویی ک هنوز بوی وجوش رو میده اینا آرومت نمیکنه آتیشت میزنه بیچارت میکنه... . هنوز هم همون خرس رو بغل میکنم فقط اون خرس سمن ۴ ساله رو آروم میکنه...

/ 4 نظر / 2 بازدید
sib

تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغچه‌ی همسایه سیب را دزدیدم باغبان از پی من تند دوید سیب را دست تو دید غضب آلوده به من کرد نگاه سیب دندان زده از دست تو‌افتاد به خاک و‌تو رفتی و هنوز، سال‌ها هست ک در گوش من آرام ، آرام خش خش گام تو‌تکرارکنان می‌دهد آزارم و من اندیشه کنان غرق این پندارم ک چرا ؟ خانه کوچک ما سیب نداشت

sib

!!! اینو وقتی دبیرستان بودم حفظ کردم یادم رفته بود دوباره پیداش کردم توی کتاب ادبیات دانشگاه بود صفحه ۳۰۹ گاهی کتابای بچه‌ها رو نگاه میکردم این یکی قشنگ بود نمیدونم چرا برام قشنگ بود همیشه میخوندمش الان...

sib

بذارش ک بخونم

sib

دلت ک میگیرد زمان می‌ایستد ساعتم میخوابد دوست دارد بماند.. هرچه راه میرم باز بیحرکت میماند!! مگر با تو نسبتی دارد با من چرا لج میکند