گذشت روزگاری از اون لحضه ناب

که معراج دل بود به درگاه مهتاب...

/ 3 نظر / 3 بازدید
ایلیا

سلام ممنون از حسن نظرتون... موفق باشید

سمیه

زنی را می شناسم من که شوق بال و پر دارد ولی از بس که پُر شور است دو صد بیم از سفر دارد... زنی را می شناسم من که در یک گوشه ی خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق می خواند نگاهش ساده و تنهاست صدایش خسته و محزون امیدش در ته فرداست...