یک روز می بوسمت !
یک روز که باران می بارد،
یک روز که چترمان دو نفره شده
یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است ،
یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده ،
ارامتر از هر چه تصورش کنی ،
... اهسته می بوسمت....!!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
kimia

ali bod .be manam sar bezan khoshhal misham

عاشق کوهستان

سلام دوست عزیز[گل][دست][لبخند] امروز خراب دیشبم از بوسه لبریز حرارت و تبم از بوسه روی لبم بدوز لبهایت را امروز که من لبالبم از بوسه ...