در باز شد؟

حتما باد شوخیش گرفته،

مسخره،

ادای آمدنت را در می آورد...

/ 1 نظر / 3 بازدید

تا سحرگاهان ، که می داند که بود من شود نابود خفته اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر وای ، آیا هیچ سر بر می کنند از خواب مهربان همسایگانم از پی امداد ؟ سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد.....(اخوان ثالث )....سلام ..دوست ارجمند وبلاگت زیباست ومطالب جذابی نوشته ای ......[گل][گل]......با جدیدترین شعرهایم در(پاییزفصل زیبا )منتظر حضور شما هستم ...paez2012.persianblog.ir [گل][گل]