نگرانی های همراه با خشم،

باااشه گفتن ها، جای چشم!

 

قلب نفرستادن از روی شرم، 

حرف ها همه صمیمی و گرم،

 

تو آسمان خوب منی جانا،

پرواز آموختم در کنارت،

 

میدانی؟ بخشش و مهربانی آبی ست،

مثل حس آسمان وجودت ...


(ممنون بخاطر تمام لحظه هایی ک کنارم بودی)

/ 1 نظر / 2 بازدید
sib

من ک روزی درمیان آسمان می بوده ام غرق در شوق وصال آفتاب می بوده ام سیبم و افتاده ام این بار کنار پای تو چونکه شرمم میشود از خوبی کارهای تو