خدایا،

فرشته می خواهم،

فرشته ای از سوی خودت،

روی زمین،

یکی برایم بفرست،

می خواهم بوی تو را حس کنم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
غریب آشنا

آرزوت مستجاب شد!!! من اووووووومدم!!![نیشخند][گل]