این عشق یک طرفه من رو کشونده تو خیابونا،

نمی خوام توی این خلوت کسی دوروبرم باشه،

نه پلک هام روی هم میرن،

نه دست می کشم از گریه،

نه می خوام بند بیاد بارون،

نه چتری رو سرم باشه،

امشب چشمای من مثل ابرای بهاره...

/ 0 نظر / 3 بازدید