آدم ها زود پشیمان میشوند !
گـاهـی از گفـته هایشان
گـاهـی از نـگـفته هایشان... 
گاهی از گـفتن نگفتنی هایشان 
و گاهـــــــــــی هم از نـگفتن گفتنی هایشــــــــان

/ 0 نظر / 3 بازدید