چقدر با هم بودنمان کم بود و چقدر زود گذشت ولی همان لحظات کوتاه چه شیرین بود گمان نمیکنم که ان لحظات دوباره در دنیا تکرار بشه ولی در ذهن باقی میمونه و فراموش نمیشه چون هر روز با این خاطرات زندگی میکنم...

دلتنگی من همیشگیست حتی وقتی کنارت هستم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
دریا

[قلب]