چه سادست این دنیای پیچیده،سفید در کنار سیاه،کاش که خاکستری کم رنگ باشد،نمی دانم چه قرار است رخ دهد،امیدوارم دل کسی نشکند،دلگیرم نمیدانم چرا!!

هوا نیز ابریست،کاش باران ببارد،کاش امید میبارید.عشق کجاست؟این دلتنگی ها کی پایان میپذیرد؟پرواز نزدیک است،اوج آسمان را میشود حس کرد.

سکوت،تنها رمز من.

کجاست آن نازک غمگین و آرام بخش؟سخن هایم را در دل نگه داشتم تا بیاید ولی حیف که چه زود دیر میشود،شاید هم دیگر نیاید.نمی دانم این بار، چه در پیش است پشت آن دیوار...

/ 0 نظر / 3 بازدید