نقش تو زیباییه یه شب آفتابیه

تو رو نفس کشیدن انکار بی تابیه...

/ 1 نظر / 3 بازدید
فاتی نسیم

سرما چنان در جانم ریشه دوانده، که آه های روی شیشه ام نیز یخ میزند... ممنونم از حضورتون