در نگاهت چیزیست که نمی دانم چیست،

مثل آرامش بعد از یک غم،

مثل پیدا شدن یک لبخند،

مثل بوی نم بعد از باران،

در نگاهت چیزیست که نمی دانم چیست،

من به آن محتاجم...

/ 1 نظر / 3 بازدید
یک دوست

[گل]