چته؟

چقدر فاصله میگیری،

چرا با من ، یه فاز تازه نمیگیری؟

چرا؟

وقتی می بینی پشیمونم،

منو نمیبخشی؟

یکم ساده نمیگیری؟

/ 0 نظر / 3 بازدید