با خیالت خوب میشم،

تو رو حس میکنم اینجا...

/ 6 نظر / 3 بازدید
غریبه

کلمات زیبا و کوتاهی میگی به ما هم سری بزن

pat

[رویا]

عاشق کوهستان

سلام [گل][دست] با خیالت خلوتی آراستم خود بیا و ساغر امید باش ...