آسمان

تو می دانی که این روزها باد زمزمه کنان

یادت را می وزد بر تن مردم شهر،

و همه را نابهنگام پر از حال و هوای بهشت می کند؟

پر از حال و هوای این اردیبهشتِ رو به اتمام

که خبر از روز میلاد تو می دهد...

/ 0 نظر / 2 بازدید