واسه بودن کنارت،

تو بگو،

به هر کجا پر می کشم...

/ 3 نظر / 4 بازدید
رزا

اميدوارم آسمان دلت هميشه آبي باغ وجودت هميشه سبز و آينه قلبت هميشه سفيد باشد [گل][گل][گل]

آزاد

بگذار بگذرم از خود بگذار بگذرم از کنارت از لحطه های در جا زده زمان از سیاهی سیاه چال عقربه های ساعت بگذار بگذرم چو رهگذری از کنار زمان ..!! ...