چه بی منطق به چشمات میشه عادت کرد...

/ 2 نظر / 2 بازدید
هنرهای زیبا

سلام ... وبلاگ جالبی داری، خسته نباشی ... به اینجا هم یه سری بزن، ضرر نمی کنی ... امیدوارم دستِ خالی خارج نشی ...

عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل][دست] نفس چشمان خمارت چه کشیدن دارد ! سایه ساران دو زلفت چه لمیدن دارد ! آنقدر خوب و ملیحی که به یک جرعه حس مستی لبت طعم چشیدن دارد ...