دنبال کسی نیستم که وقتی میگم میرم بگه : "نـــــــرو !"
کسی رو میخــــــــــوام که وقتی گفتم میـــــرم بگه : "صبر کن منــــــم باهات بیـــــــام، تنـــــها نـــــــــــــــرو "!

/ 0 نظر / 3 بازدید