آفتابی در نگاه و فرشته ای در پیراهن

از از انسانی که تویی قصه ها میتوانم کرد...

/ 1 نظر / 3 بازدید
چکی

از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست...