دلگیرم...

/ 8 نظر / 3 بازدید
سارا

ديشب با بارون مسابقه دادم اون باريد و من گريه كردم، باهاش از تو حرف زدم اون دلتنگ خورشيد شده بود و من دلتنگ تو....

سارا

بــرخی آدمها به یــک دلیل از مــسیر زنــدگی مــا می گــذرند : بـه مــا درسهایی بــیامــوزند کــه اگــر می مــاندند هــرگز یــاد نــمی گــرفتیم ...

راضیه

دلگیریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

راضیه

دلگیریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

کانون طنز

متاسفم برات که روز تولد من دلگیر شدییییییییییییییییییییییییییییییییییی

وفا

خیلی زیاد دلگیرم.بدیش اینه که نمیتونم دلگیر بودنم رو حتی بیان کنم...[گل]

مهدی

ای وای خدا نکنه یاسمن جان،چراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟ اگه کاری از دست من بر میاد خوشحال میشم بتونم کمک کنم ها؟ [ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]