ایستاده ام

در دور ترین جای جهان

کنار تو...

/ 22 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
میم صاد

دورترین جای دنیا را تنهایی می توان رفت کنار که ایستاده ای پس؟

حس_______تنهایی

گـُـلهـآ رآ یـِکــے یـِکــے پـــَـر پـــَـر مــے کـُنـَم قــَـ ـلبـَمــ دآرَد اَز ـحـَرِکـتـــ مــے ایـستــَد دوسـتــَـم دآرَد؟ دوسـتــَـم ـندآرَد؟ . گـــویـا دوسـتــَـم ـندآرَد؟

mohammad

سَختـ مــــےتَرسـ ـیدم اَز ایـےــלּَـڪـه مَــלּَـ اَز לּَــژاد شـ ـیشه باشَم פَ شِڪَـستَـלּَـے (ا(◕‿-)פ ) اَز לּَِـژاבِ جـ ـاבِه باشَــב פَ رَفتَـלּَــے آرے رפ زهـ ـا گُذَشـ ـت هَماלּَـ شُـב (ا(◕‿-)פ) رَفتـ ُ مَــלּَـ شِڪَستَم . . .

elmira

ســــر زده بیــــــا … کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست … آن وقــــــت … تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار و مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ، بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . . .

رضا

به تموم کسانی که دم از عشق یا عقل می زنن بگید این دعوا را صلح بدن http://rezap502.persianblog.ir/post/518

غزل

[گل][قلب]

محمد

یادمه یکی گفته بود وقتی قلبهامون به هم نزدیکه فاصله بی معناست

بهمن

کوتاه و پر مفهوم [گل]

ندا

سلام گل من ... [گل] برای همه ی دلتنگی های کودکی ها دلم تنگ شده ..... دلم میخواهد کودک شوم .......[بغل]