بعضی ها بهتر است در حد یک آرزو بمانند،

بر آورده شدنشان به بهای شکستن دل تمام می شود...

/ 1 نظر / 3 بازدید
آزاد

و چنین بود که من خود خواسته خوابی ابدی را برگزیدم که در ان این ارزوی محال تا ابد امتداد داشته باشد