بیا مرا خود ببر،

یا که نه،

خودت را بردار و بیا،

باید با هم برویم،

باران منتظر است...

/ 2 نظر / 18 بازدید
ندا

خودت را بردار و بیا .....[قلب]

فاطمه

[قلب]