آسمانی

نمی دانم چه بگویم

برای تو که در لحظه هایم هستی و نیستی،

برای تو که معلوم نیست امروز به ثانیه های با هم بودنمان اضافه می شود یا کم...

 

نمی دانم در وصف اقیانوس قلبت چه بگویم

که مرا با موج هایش تا رویایی ترین ساحل دنیا برده است...

 

ناتوانم از یافتن جمله ای در وصف خورشید سوزان چشمانت

که وجودم را بی وجود می کند...

 

حرفی برایم نمی ماند وقتی که اینگونه

در برابر جادوی سخنانت خلع سلاح می شوم،

قطعن خدا بعد از آمدنت ساعت ها به صدایت گوش سپرده است...

 

حال و هوایم را عوض کرده ای،

من با تو بی خیال ترین منظم دنیا شده ام،

که به امید لحظه ی نابی که آسمان آبی وجودت

احساسش را بر روی قلب تشنه ام ببارد

قوانینت را اجرا می کنم...

 

تولدت مبارک

/ 1 نظر / 2 بازدید
sib

حسن خلقت به چه پاسخ دهم غم روحم به چه مانند کنم