چقدر سخته دستای کسی رو که دوستش داری تو دستای کس دیگه ای ببینی و نتونی چیزی بگی ....جز اینکه "اهای غریبه مواظب عشقم باش"...

/ 0 نظر / 3 بازدید