تو این حس و حال عجیب و غریب دوتا بال میخوای که رو شونته،

تو از هر دری بری میرسی،

تو از هر کجا رد بشی خونته...

/ 0 نظر / 2 بازدید