یک چیزهایی ...
یک حس هایی ...

یک آدمی ...
یک وقت هایی ...
یک ثانیه هایی ...
یک کلمه هایی ...
با دل آدم چه می کنند.

/ 0 نظر / 3 بازدید