بودنت را جشن می گیرم،

هر ساعت،

هر روز،

هر لحظه،

داشتن تو اتفاقی عادی نیست

که بشود ساده از آن گذشت،

تو را همه کس ندارند،

تو را همه کس نمی فهمند،

داشتن تو اتفاق بی نظیریست

که برای هر کسی رخ نمی دهد،

باید از بودنت لذت برد،

باید به خاطر ثانیه به ثانیه اش شاد بود،

شادی داشتن تو را هر کسی ندارد...

/ 5 نظر / 19 بازدید
فاطمه

[قلب]

ماهک

شادی داشتن تو را هر کسی ندارد

ندا

وای خدای من....چه با احساس ....[قلب][گل]

بهنام

شادی داشتن تو را هر کسی ندارد... بسیار عالی.