برای من بهشت یعنی

همون جایی که تو هستی...

/ 4 نظر / 3 بازدید
پوریا

سلام. مرسی که سر زدی به ما

پوستینی کهنه دارم من سالخوردی جاودان مانند مرده ریگی داستانگوی از نیاکانم، که شب تا روز گویدم چون و نگوید چند.....(اخوان ثالث )........زیبا بود [گل][گل].....(پاییزفصل زیبا [گل][گل]