معجزه می خواهم،

معجزه ای به وسعت عشق،

معجزه ای از جنس تو،

کاری کن،

بیش از این نمی توانم تحمل کنم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
pat

ارزو هایت را بر اورده می کند ان خدایی که اسمانی را برای خنداندن گل می گریاند...