از دست تو نیست دل من از گریه پره،

مثل تو طاقت نداره،

واسه تو هر دم می باره...

/ 6 نظر / 3 بازدید
پرنيا

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت] [ناراحت][ناراحت][ناراحت] [ناراحت][ناراحت] [ناراحت]

jinoos

وبت خیلی قشنگه یاسمن جون ! بازم پیش من بیا [ماچ]