انسان ها در این دنیا زجر میکشند ولی با این حال همه انها در کل زندگی برای راحتی تلاش میکنند و به نتیجه ای هم نمیرسند شاید میخواهند در اینده از اینکه همه تلاش خود را کردن اطمینان داشته باشند ولی همه میدانند که خوشبخت ترین انسان هم مشکلاتی دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید