گاهی کسی که می خندد و تو را می خنداند،

می خواهد حواست را از چشمان گریانش دور کند...

/ 2 نظر / 4 بازدید
مریم

روزهایم ابریست آسمانم تیره قلبم آکنده ز درد.. چشمهایم خیره دوش با خود گفتم..ز چه رو بی تابی؟.. ز چه رو غمگینی؟...زین سبب بی خوابی؟... قلب هم پاسخ داد: کاش می دانستی دردم از دلتنگیست دردم از دل کندن از غم تنهاییست دردم از خاطره هایی است که در دل مانده از تپیدن بی عشق پای در گل مانده او که می رفت چه آسان دل کند از دلی که به دلش دلخوش بود من که ماندم به چه سختی اما از خجل ماندن من دل خوش بود زورق عشق مرا آتش زد آنکه بر روح من آرامش بود رفت و خود کوفت مرا بر دل خاک آنکه بر جان من آسایش بود بار الها چو به هر جا باشد از گزندی ز بلا دورش دار از نهیب و حسد و کینه و بخل از همه درد و بلا دورش دار..