نه میشه با تو سر کنم،

نه میشه از تو بگذرم،

بیا به داد من برس،

من از تو مبتلاترم...

/ 2 نظر / 3 بازدید
فریوگ

باران بهانه است... آسمان را هوس بوسه زدن بر خاک است... چه دعایی کنمت بهتر از این در نوروز؛ که خدا پنجره ای رو به اتاقت باشد.... عشق محتاج نگاهت باشد عقل لبریز زبانت باشد و دلت وصل خدایت باشد... اگر وقت داری به من سر بزن