درد مرا کسی نمیفهمد،

هیچ اهنگ و متن عاشقانه ای با من همدردی نمیکند،

هیچ کسی اندوهم را درک نمیکند،

همه یا از تنهایی میگویند یا از ترک و فراق و خیانت و عشقی ک نفرت شد،

اما...

من از چ بگویم؟

از چ بگویم وقتی مشکلی نبود،

دعوایی نبود،

ناراحتی و رنجی نبود،

پای عشق دیگری در میان نبود،

نفرت و خیانتی نبود،

ولی دور افتادیم از هم...

جدا...

از چ بگویم؟

از سوز این برف های لعنتی ک انگشتان او و روح مرا ب آتش کشید؟

یا از آن خاطرات شیرین ک زندگیه این روز ها را تنها نمیگذارد؟

از چ بگویم؟

مرا صبوری باید....

/ 5 نظر / 2 بازدید
sib

ب نظرم داستان سمن و آرش شنیدنیه شایدم همه اینطور باشن یعنی داستان های همه جالب باشه حداقل پیش خودشون خبر ندارم ولی میدونم داستان بین سمن و آرش قشنگه..

sib

چه همایندی زیباییت امدن بهار اواز پرندگان خروش جوی اب و ارامش لبخندت..[لبخند][لبخند][گل]

sib

چه همایندی زیباییست امدن بهار اواز پرندگان خروش جوی اب و ارامش لبخندت..[لبخند][لبخند][گل]

جدایی از محبت سخت است

پیامی نفرست حالم را نپرس دور شیم برایمان بهتر است نمیسازیم نمیمانیم مخاطبت من بودم؟! فکر کنم اشاره‌ات با من بود حرف‌های هر شبم در سرم رژه میروند، بودنهایمان تصویری میشوند جلوی چشمانم حال عجیبیست آسمان هر شهری ک میروم گرفته از ابرهای غلیظی هست ک نوید باران میدهند همان ک دیگران نعمتش میخوانند و میگویند همه چیز را تازه میکند راست میگویند همه چیز را تازه میکند! حتی داغ نبودنهایمان را.. حق با شما بود مرز دیوانگی‌ست این حال همان احوال

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]