تنهام نذار دیوونه،

برگرد...

/ 7 نظر / 3 بازدید
gharibe132

کاش منم میتونستم همینو بهش بگم [افسوس]

ندا

زنده ام ! نه از جانی که مانده... از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند و کوتاه نمی آیند...!!!

(پاييزفصل زيبا) [گل][گل][گل]

النا

واقعا.........................................

یخ فروش جهنم

آمده بودم که عشق را برایتان به ارمغان بیاورم . آمده بودم که مهربانی را سنگ فرش قدمهایتان کنم. آمده بودم که بمانم در کنارتان . اما نمی دانم چرا همواره سنگ بسویم پرتاب میکنند . دیوانه ام ؟!!!! چرا دنیایتان اینقدر بی رحم است ؟ آمده بودم که بمانم . اماّ حالا . . . . میمانم و همیشه می مانم . بگذار خیال کنند دیوانه ام .