با نسیم پاییز دوست شده ام،

قول داده است موهایم را آشفته کند،

تا تو با نوازش هایت برایم مرتبشان کنی...

/ 22 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کیوان

یک جایی می رسد که آدم دست به خودکشی می زند، نه اینکه یک تیغ بردارد رگش را بزند... نه ! قید احساسش را می زند !!

شاتوت

پاییز عروس فصل هاست تمام روزهایش زیباست حتی اگر وزش باد موها را آشفته کند [لبخند]

شاتوت

پاییز عروس فصل هاست تمام روزهایش زیباست حتی اگر وزش باد موها را آشفته کند [لبخند]

یلدا

همیشه پاییز که میشد، عاشقانه هایم فوران میکرد.. نگاهم نکن پاییز امسال عاشق نیستم... نگرد خبری از نیمکت... خش خش برگ ها... و پیاده رو نیست...

marmar

دل آدم گاهی چه گرم می شود .... به یک " هستـــــــــــــــــــــم " ؛ به یک " نتــــــــــــــــــــــــرس " ، به یک " نـــــــــــــــــــــــوازش " ! به یک "آغـــــــــــــــــــــــوش'' ... !

marmar

همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم به آرامش رسیـــدم چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…

marmar

میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم....... تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت..... تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم.... تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی.... تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمه.... دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو..... تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلتَنگیـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ــــود داریــــ ـــ....

marmar

دلـم گـرفته است ... نه اینـکه کسی کاری کرده باشد نه ... من آنقدر آدم گریز شده ام که کسی کارش به اطراف من هم نمی رسد.. دلم گرفتـه است که آنچه هستم را نمی فهمند ... و آنچه هستند را میپذیرم ... و دنیـا هم به رویش نمی آورد این تنـاقض را ..

سارا

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو را هیچوقت آرزو نخواهم کـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد، هیچوقت! تـــــــــــــــــــــــــــــــــــو را لحظه های خواهم پـــــــــــــــــــــــــــــــــــذیرفت که خودت بیایی، بـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دل خود، نــــــــــــــــــــــــــــــــــه با آرزوی من.[گل]