من

از تمام آسمـــان

بــــاران را میخواهم ...

و از تمــــام زمیــــن

یک خیابان را ...

و از تمــ ــام تـــ ــو

یک دست

که قفــــل شده در دست مـــــن ....

/ 1 نظر / 3 بازدید
هم نفس

سلام سلام نوشته هاتون و دوست دارم... خوشحال میشم به منم سر بزنید[گل]