شباهنگام

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر یه پای سرو کوهی دام

گرم یاد آوری یا نه

من از یادت نمی کاهم

تو را من چشم در راهم...

/ 1 نظر / 3 بازدید
فاطمه

[گل]