آمدنت را سکوت کردم ، 
داشتنت را سکوت کردم ،

رفتنت را سکوت کردم ، 
انتظار بازگشتت را هم ...

حالا نوبت توست...
باید در سکوت به تماشا بنشینی 

سوختنم را ...

/ 2 نظر / 4 بازدید
ALONE

سلام عزیزم مطالب قشنگی میذاری. بااجازه من نوشتمشون اگه از خودته بیاوبم حتما اطلابده