شیشه پنجره را باران شست,از دل من اما چه کسی یاد تو را خواهد شست؟

شیشه خاصر من محفوظ است, حفظ کردم آن را از گزند همه باران ها,

من هنوز منتظرم...

/ 0 نظر / 4 بازدید